• Deutsch
  • English
  • Polski

Adres

SCHLAGER
Industrieofenbau GmbH


Sudfeldstr. 31
58093 Hagen, Niemcy

Tel.: +49 (0) 23 31 / 57 0 87-00
Fax: +49 (0) 23 31 / 57 0 87-99

info[at]schlager-gmbh.de

Nota prawna

Oznakowanie oferenta zgodnie z §5 Ustawy o telemediach

Oferent:

SCHLAGER Industrieofenbau GmbH

Sudfeldstr. 31
58093 Hagen, Niemcy

Tel.: +49 (0) 23 31 / 57 0 87-00
Faks: +49 (0) 23 31 / 57 0 87-99
E-Mail: info[at]schlager-gmbh.de
Internet: www.schlager-industrieofenbau.de

Numer rejestru handlowego: HRB 2207
Rejestracja sądowa: Sąd Rejonowy w Hagen

Numer identyfikacyjny VAT UE: DE 125129739

Uprawnieni do reprezentowania zarządcy firmy

dypl. inż. Stefan Schlager, Thomas Hüttenhein

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ustęp 2 Ustawy o radiofonii i telewizji:

dypl. inż. Stefan Schlager, Sudfeldstr. 31, 58093 Hagen

Copyright:

Wszystkie teksty, zdjęcia i treści umieszczone na poszczególnych stronach są chronione prawem autorskim. Copyright © 2003 SCHLAGER Industrieofenbau GmbH,Rohrstrasse 26, 58093 Hagen. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu naszych danych kontaktowych, udostępnionych w ramach obowiązku właściwego oznakowania, do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych oraz informacyjnych. Niżej przedstawione ustalenia należy traktować jako część prezentacji naszej firmy w internecie pod www.schlager-gmbh.de.

Podane na naszych stronach dane oraz informacje służą ogólnym celom informacyjnym. Zostały one dobrane z najwyższą starannością oraz sprawdzone. Mimo to nie możemy przejąć odpowiedzialności – w sposób wyraźny lub dorozumiany – co do kompletności, bezbłędności, aktualności lub jakości oraz stałego dostępu do przedstawionych informacji.

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Firma SCHLAGER Industrieofenbau GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany, uzupełnienia i usunięcia części stron lub całej oferty a także zawieszenia na pewnie okres czasu lub ostatecznego wstrzymania publikacji.

Strony internetowe innych oferentów/Linki:

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki i odsyłacze do stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Firma SCHLAGER Industrieofenbau GmbH oświadcza, że w momencie podłączenia stron internetowych osób trzecich nierozpoznawalne były na podłączonych stronach treści sprzeczne z prawem. Dlatego wyraźnie dystansujemy się od treści wszystkich podłączonych stron internetowych, które po podłączeniu zostały zmienione. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność i zawartość takich stron oraz za szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem tych treści. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne oraz za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z ich wykorzystania odpowiada wyłącznie oferent strony, do której umieszczono odsyłacz.

Prawo autorskie:

Znajdujące się na niniejszej stronie internetowej teksty, zdjęcia, grafiki, animacje lub ich układ chronione są prawem autorskim oraz innymi ustawami ochronnymi. Powielanie, przeróbka, rozpowszechnianie i każda forma wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody. Zawartość strony internetowej firmy SCHLAGER Industrieofenbau GmbH nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych.